Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Format Datentyp
Index Eingabeformat
Κωδικός ερώτησης: 11761 27/33
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Der Informationstyp, der in einem Feld gespeichert werden kann, wird von der Eigenschaft ... bestimmt.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Der Informationstyp, der in einem Feld gespeichert werden kann, wird von der Eigenschaft ... bestimmt.