Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Ein Bericht Eine Abfrage
Eine Beziehung Ein Formular
Κωδικός ερώτησης: 11763 25/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

____________ wird zum Exportieren und Analysieren von Daten benutzt

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


____________ wird zum Exportieren und Analysieren von Daten benutzt