Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Damit die Berechnungen schneller durchgeführt werden können Damit es möglich ist, Daten aus verschiedenen Tabellen gleichzeitig anzuzeigen
Damit die Daten zwar angezeigt, aber nicht verarbeitet werden können
Κωδικός ερώτησης: 11771 12/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Warum gibt es verknüpfte Tabellen?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016

 

 

 


Warum gibt es verknüpfte Tabellen?