Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

να αποδεχόμαστει το προεπιλεγμένο όνομα να πληκτρολογούμε μια ημερομηνία και το μικρό μας όνομα
να πληκτρολογούμε ένα όνομα το οποίο να έχει νόημα και να μην αποδεχόμαστε το προεπιλεγμένο όνομα να πληκτρολογούμε κάποια σειριακή αρίθμηση και να μην αποδεχόμαστε το προεπιλεγμένο όνομα
Κωδικός ερώτησης: 11773 10/10
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μια καλή πρακτική που μπορούμε να εφαρμόσουμε στην ονοματολογία των φύλλων εργασίας είναι...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Φύλλα Google

 

 

 


Μια καλή πρακτική που μπορούμε να εφαρμόσουμε στην ονοματολογία των φύλλων εργασίας είναι...