Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Ένα terabyte είναι μεγαλύτερο από ένα gigabyte Ένα Byte είναι μικρότερο από ένα Bit
Ένα Gigabyte είναι μικρότερο από ένα megabyte Ένα kilobyte είναι μεγαλύτερο από ένα megabyte
Κωδικός ερώτησης: 11778 9/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι αληθής

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10

 

 

 


Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι αληθής