Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Restoring deleted files from the recycle bin. Moving files to a password protected folder.
Frequently running an antivirus application on your computer. Frequently creating secure copies in storage devices outside your working place.
Κωδικός ερώτησης: 11779 8/13
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Which of the following actions will create true copies of the original files so that important files are protected and preserved even if the original ones are destroyed or damaged?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10

 

 

 


Which of the following actions will create true copies of the original files so that important files are protected and preserved even if the original ones are destroyed or damaged?