Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

answer1 answer2
answer3 answer4
Κωδικός ερώτησης: 11782 11/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια από τις παρακάτω συσκευές χρησιμοποιεί ένα λειτουργικό σύστημα για να αποθηκεύσει μεγάλου μεγέθους αρχεία και φακέλους;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10