Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες διαδικασίες από το μενού Έναρξη Πατώντας το πλήκτρο end στο πληκτρολόγιο
Πατώντας το κουμπί τροφοδοσίας Αφαιρώντας το καλώδιο τροφοδοσίας από το πίσω μέρος του υπολογιστή
Κωδικός ερώτησης: 11786 10/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Πως τερματίζουμε σωστά έναν υπολογιστή;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10

 

 

 


Πως τερματίζουμε σωστά έναν υπολογιστή;