Κωδικός ερώτησης: 1179 12/22
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Vergrößern Sie die Breite des Diagrammbereichs vom aktuellen Diagramm und verringern Sie seine Höhe (nach Belieben).

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016