Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Η διαδικασία μείωσης του μεγέθους ενός αρχείου για την αποθήκευση ή τη μεταφορά του Η διαδικασία αποκατάστασης αρχείων που έχουν χαθεί ή αρχείων που δεν μπορούν να διαβαστούν από τον σκληρό δίσκο
Η διαδικασία αύξησης του μεγέθους ενός αρχείου για την αποθήκευση ή τη μεταφορά του Η διαδικασία μετασχηματισμού των δεδομένων ενός αρχείου από μια μορφή σε μια άλλη
Κωδικός ερώτησης: 11791 13/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα τη συμπίεση των αρχείων;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Windows XPMicrosoft Windows VistaMicrosoft Windows 7Microsoft Windows 8Microsoft Windows 8.1Microsoft Windows 10

 

 

 


Ποιο από τα παρακάτω περιγράφει καλύτερα τη συμπίεση των αρχείων;