Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 2 από τις 5 απαντήσεις

DIPLOMA. Ο νέος αναγνωρισμένος φορέας (www.diploma.edu.gr) ECDL (www.ecdl.gr)
NY State University (www.nysu.gr) Certification Company (www.cercom.gr)
IT-cert (www.itcer.gr)
Κωδικός ερώτησης: 11802 8/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιοί από τους παρακάτω φορείς χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής είναι αναγνωρισμένοι από το Ελληνικό Δημόσιο;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Ποιοί από τους παρακάτω φορείς χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής είναι αναγνωρισμένοι από το Ελληνικό Δημόσιο;