Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 2 από τις 4 απαντήσεις

DIPLOMA Basic Office ECDL core
NY Cert Office ITC-Basic core
Κωδικός ερώτησης: 11803 9/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιά από τα παρακάτω πιστοποιητικά είναι αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Δημόσιο;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Ποιά από τα παρακάτω πιστοποιητικά είναι αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Δημόσιο;