Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Ein Hyperlink ist der Text bzw. die Grafik in einer Webseite, über die man auf eine andere Webseite gelangt, wenn man darauf klickt. Ein Hyperlink ist ein Dienst zum Internetanschluss.
Ein Hyperlink gilt als eine Variante vom HTTP-Protokoll. Ein Hyperlink ist die Webseite, die angezeigt wird, wenn man den Browser startet.
Κωδικός ερώτησης: 11805 9/41
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welche der folgenden Sätze beschreibt am besten den Begriff vom Hyperlink?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Welche der folgenden Sätze beschreibt am besten den Begriff vom Hyperlink?