Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

κρυπτογράφηση/αρχειοθέτηση κωδικοποίηση/διαγραφή
κρυπτογράφηση/κωδικοποίηση κωδικοποίηση/αναζήτηση
Κωδικός ερώτησης: 11807 11/42
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Η ______ είναι η ________ δεδομένων με σκοπό να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11