Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

να χρησιμοποιήσουμε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης να πληρώσουμε τέλος πρόσβασης
να χρησιμοποιήσουμε όνομα χρήστη να χρησιμοποιήσουμε δίκτυο που χρησιμοποιεί αντι-ιική προστασία
Κωδικός ερώτησης: 11809 13/42
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αν θέλουμε να συνδεθούμε με ασφάλεια σε ένα δίκτυο τι πρέπει να κάνουμε;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11