Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 5 απαντήσεις

Beim Löschen einer angehängten Datei. Beim Öffnen einer Nachricht von einem unbekannten Absender.
Beim Öffnen einer Nachricht von einem bekannten Absender. Beim Öffnen einer angehängten Datei.
Beim Löschen einer Nachricht von einem unbekannten Absender.
Κωδικός ερώτησης: 11812 15/41
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wann besteht die Gefahr einer Vireninfektion?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Wann besteht die Gefahr einer Vireninfektion?