Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

RSS-Feeds (Really Simple Syndication) RSS-Feeds (Really Stupid Syndication)
RSS-Feeds (Real System Syndication) RSS-Feeds (Really Simple Servers)
Κωδικός ερώτησης: 11814 16/38
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Was dient zur Ansicht von oft aktualisierten Posts, wie Nachrichtentitel oder Podcast-Dateien?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Was dient zur Ansicht von oft aktualisierten Posts, wie Nachrichtentitel oder Podcast-Dateien?