Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να ενημερώσουμε πολλά άτομα ταυτόχρονα και γρήγορα το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να στείλουμε και να λάβουμε με ασφάλεια μηνύματα
το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το χρησιμοποιούμε επειδή είναι αποτελεσματικό (άσχετα αν είναι ακριβό)
Κωδικός ερώτησης: 11817 12/21
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύει σχετικά με το ηλεκτρόνικο ταχυδρομείο (e-mail);

 

 

 


Ποια από τις παρακάτω προτάσεις αληθεύει σχετικά με το ηλεκτρόνικο ταχυδρομείο (e-mail);