Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Die E-Mail wird benutzt, um viele Personen gleichzeitig und schnell informieren zu können. Die E-Mail wird benutzt, um Nachrichten mit Sicherheit zu senden bzw. zu empfangen.
Die E-Mail wird benutzt, weil sie effektiv ist (egal ob sie teuer ist).
Κωδικός ερώτησης: 11817 18/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welcher der folgenden Sätze über E-Mail ist richtig?

 

 

 


Welcher der folgenden Sätze über E-Mail ist richtig?