Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

answer1 answer2
answer3 answer4
Κωδικός ερώτησης: 11823 24/42
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Σε μια ασφαλή σύνδεση ποιο από τα παρακάτω εικονίδια χρησιμοποιείται;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Σε μια ασφαλή σύνδεση ποιο από τα παρακάτω εικονίδια χρησιμοποιείται;