Κωδικός ερώτησης: 1196 15/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε την παρακάτω μορφοποίηση περιγραμμάτων:

Κελί B2: Πλαίσιο, χοντρή συνεχόμενη γραμμή

Κελί B4: Επάνω και κάτω διπλή λεπτή γραμμή

Κελί B10: Απαλείψτε το εξωτερικό περίγραμμα καθώς και τις διαγώνιες γραμμές.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Φύλλα Google