Κωδικός ερώτησης: 1200 3/34
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε μια συνάρτηση στο κελί Α1 που να υπολογίζει τα μη κενά κελιά για την περιοχή κελιών Α3:Α15000 Επίσης, εισάγετε στο κελί C116 μία συνάρτηση που να υπολογίζει το πλήθος των κελιών με αριθμητικά δεδομένα από την περιοχή κελιών C3:C110 και μία άλλη συνάρτηση στο κελί C117 που να υπολογίζει τα μη κενά κελιά για την ίδια περιοχή κελιών.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Εισάγετε μια συνάρτηση στο κελί Α1 που να υπολογίζει τα μη κενά κελιά για την περιοχή κελιών Α3:Α15000 Επίσης, εισάγετε στο κελί C116 μία συνάρτηση που να υπολογίζει το πλήθος των κελιών με αριθμητικά δεδομένα από την περιοχή κελιών C3:C110 και μία άλλη συνάρτηση στο κελί C117 που να υπολογίζει τα μη κενά κελιά για την ίδια περιοχή κελιών.