Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 5 απαντήσεις

von der Verwendung von Einzügen statt von Leerzeichen von der Verwendung der Ausrichtung
von der Verwendung von Tabstopps statt von Leerzeichen von allen anderen Anworten
nicht von den anderen Antworten
Κωδικός ερώτησης: 12002 24/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Das gesamte Bild unseres Textes wird ... geprägt.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Writer 3.3LibreOffice Writer 4.0