Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

man einen Abstand übernehmen und nicht auf Enter klicken man das benötigte Leerzeichen über Enter einfügen
der Zeilenabstand von einem Absatz zum anderen unterschiedlich sein
Κωδικός ερώτησης: 12003 25/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Zwischen den Absätzen sollte...

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Writer 3.3LibreOffice Writer 4.0