Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

über die Taste F1. über die Tastenkombination ALT + H.
über die Tastenkombination F + 1. über die Tastenkombination Ctrl + H.
Κωδικός ερώτησης: 12011 14/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wie kann man das Hilfefenster der Anwendung aufrufen?

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Wie kann man das Hilfefenster der Anwendung aufrufen?