Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

ist es vorzuziehen, den Vornamen in einem Feld und den Familiennamen in einem anderen Feld einzugeben. ist es möglich, beides in ein Feld einzugeben.
Κωδικός ερώτησης: 12012 15/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Um z.B. den Vor- und Familiennamen eines Schülers in ein Feld einzufügen...

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Um z.B. den Vor- und Familiennamen eines Schülers in ein Feld einzufügen...