Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Keins Es gibt eine leere Zeile im Hauptteil der Liste.
Ein Monat fehlt.
Κωδικός ερώτησης: 12013 16/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welches Problem weist folgende Liste auf?

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Welches Problem weist folgende Liste auf?