Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Keins Die benachbarten Zellen sind nicht leer.
Κωδικός ερώτησης: 12014 17/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welches Problem weist folgende Liste auf?

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0

 

 

 


Welches Problem weist folgende Liste auf?