Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 5 απαντήσεις

das Flugreservierungssystem ein staatliches Register
das Bankkonten-Archiv die Informationen über Krankenhauspatienten
alle
Κωδικός ερώτησης: 12030 14/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welche der folgenden Datenbanken gelten als Beispiele von umfangreichen Datenbanken?

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Welche der folgenden Datenbanken gelten als Beispiele von umfangreichen Datenbanken?