Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 5 απαντήσεις

το σύστημα κρατήσεων αερογραμμών κυβερνητικά μητρώα
εγγραφές τραπεζικών λογαριασμών πληροφορίες ασθενών νοσοκομείων
όλα τα υπόλοιπα
Κωδικός ερώτησης: 12030 14/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιές από τις παρακάτω βάσεις είναι παραδείγματα μεγάλης κλίμακας βάσεων δεδομένων;

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Ποιές από τις παρακάτω βάσεις είναι παραδείγματα μεγάλης κλίμακας βάσεων δεδομένων;