Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

die Anzahl der statistischen Daten, die man bei der Erstellung eines Berichts bzw. bei der Analyse benutzt das Wissen, das man durch Lernen erworben hat
alles alles was ein Computer verarbeiten kann, d.h. Zahlen, Zeichen, Symbolen u.s.w.
Κωδικός ερώτησης: 12032 16/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Als Information gilt ...

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Als Information gilt ...