Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούμε για αναφορά ή ανάλυση η γνώση που έχουμε αποκομίσει μέσα από μελέτη
Τα πάντα είναι πληροφορία Αυτά που μπορεί να επεξεργαστεί ένας υπολογιστής δηλαδή αριθμοί, χαρακτήρες, σύμβολα κ.λπ.
Κωδικός ερώτησης: 12032 16/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Πληροφορία είναι...

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Πληροφορία είναι...