Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

für ein Feld, das nicht so oft sortiert wird. für ein Feld, auf dem oft eine Suche durchgeführt wird.
für ein Feld, auf dem oft KEINE Suche durchgeführt wird. für ein Feld, dessen Inhalte oft gelöscht werden.
Κωδικός ερώτησης: 12038 22/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ein Datenbankindex wird erstellt:

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Ein Datenbankindex wird erstellt: