Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

eine Anzahl von Dateien, auf die man schnell zugreifen kann. eine Anzahl von Dokumenten, die schnell bearbeitet und aktualisiert werden können.
eine organisierte Anzahl von Informationen über ein konkretes Thema. eine Anzahl von Zahlen, mit denen man Berechnungsaufgaben schnell ausführen kann und die schnell aktualisiert werden können.
Κωδικός ερώτησης: 12041 25/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Eine Datenbank ist:

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Eine Datenbank ist: