Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

das Einfügen von Dokumenten auf eine Tabelle das leichte Löschen aller Dokumente der Tabelle
die erfolgreiche Suche bzw. das Sortieren der Datensätze einer Tabelle das Verknüpfen von Tabellen
Κωδικός ερώτησης: 12052 12/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ein Index erlaubt ...

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Ein Index erlaubt ...