Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Durch das Sortieren der Tabellen Durch das Verknüpfen der Tabellen
Durch das Filtern der Tabellen Durch das Indizieren der Tabellen
Κωδικός ερώτησης: 12055 15/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wie lassen sich die Duplikaten von Daten in einer Datenbank minimieren?

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Wie lassen sich die Duplikaten von Daten in einer Datenbank minimieren?