Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

die Feldgröße, das Format und den Standardwert die Feldgröße und Spaltenbreite des Feldes
die Filter und die Sortierungskriterien
Κωδικός ερώτησης: 12062 22/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Jedes Feld hat verknüpfte Eigenschaften wie ...

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Jedes Feld hat verknüpfte Eigenschaften wie ...