Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Über die Schaltfläche 'Datei direkt drucken' der Symbolleiste Standard Über den Befehl 'Seitenansicht' vom Menü 'Datei'
Über den Befehl 'Drucken...' vom Menü 'Datei' Über den Befehl 'Drucklayout' vom Menü 'Ansicht'
Κωδικός ερώτησης: 12075 10/11
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wie lässt sich ein Bericht auf dem Standarddrucker schneller drucken?

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0

 

 

 


Wie lässt sich ein Bericht auf dem Standarddrucker schneller drucken?