Κωδικός ερώτησης: 121 3/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην παράγραφο Προγράμματα, αλλάξτε το διάστημα μετά την παράγραφο σε 13 στιγμές και το διάστημα πριν την παράγραφο σε 10 στιγμές.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Έγγραφα Google