Κωδικός ερώτησης: 1212 1/24
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αντιγράψτε τα κελιά Α2:Β8 και επικολλήστε τα στην περιοχή κελιών Α1:Β7 του πρώτου φύλλου εργασίας ενός νέου λογιστικού βιβλίου, το οποίο θα δημιουργήσετε μέσα από το υπάρχον βιβλίο εργασίας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Φύλλα Google