Κωδικός ερώτησης: 1215 4/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Βρείτε και επιλέξτε το κελί στο οποίο η λέξη ποντίκι είναι γραμμένη ως ποντίκη.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Βρείτε και επιλέξτε το κελί στο οποίο η λέξη ποντίκι είναι γραμμένη ως ποντίκη.