Κωδικός ερώτησης: 1216 5/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Sortieren Sie den Zellbereich A1:A100 aufsteigend.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Sortieren Sie den Zellbereich A1:A100 aufsteigend.