Κωδικός ερώτησης: 1220 18/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μορφοποιήστε τα κελιά Α1:Β10 έτσι ώστε να εμφανίζονται με διαχωριστικό χιλιάδων, με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων και την προεπιλεγμένη νομισματική μονάδα του συστήματος (κατηγορία Νομισματική).

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Μορφοποιήστε τα κελιά Α1:Β10 έτσι ώστε να εμφανίζονται με διαχωριστικό χιλιάδων, με ακρίβεια 2 δεκαδικών ψηφίων και την προεπιλεγμένη νομισματική μονάδα του συστήματος (κατηγορία Νομισματική).