Κωδικός ερώτησης: 1227 5/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Fügen Sie in die Zelle A1 die entsprechende Funktion ein, um das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit anzuzeigen.
Fügen Sie in die Zelle A2 die entsprechende Funktion ein, um das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit + 4 Tage anzuzeigen.
Fügen Sie in die Zelle A3 die entsprechende Funktion ein, um das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit + 365 Tage anzuzeigen.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016