Κωδικός ερώτησης: 1227 5/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Insert the appropriate function in the cell A1, to return the current date and time. Insert the appropriate function in the cell A2, to return the current date and time increased by 4 days (+ 4 days). Insert the appropriate function in the cell A3, to return the current date and time increased by 365 days (+ 365 days).

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016