Κωδικός ερώτησης: 1228 6/19
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Insert an appropriate function in the cell Ε2 to return the date for the values of the cell range A2:C2. Reproduce the function in the cell range Ε3:Ε11.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016