Κωδικός ερώτησης: 1236 6/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Kopieren Sie den Zellbereich B4:E11 vom Arbeitsblatt 2004 und fügen Sie ihn in den gleichen Zellbereich vom Arbeitsblatt 2005 ein.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Kopieren Sie den Zellbereich B4:E11 vom Arbeitsblatt 2004 und fügen Sie ihn in den gleichen Zellbereich vom Arbeitsblatt 2005 ein.