Κωδικός ερώτησης: 1238 6/12
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ändern Sie die Einstellung der Anwendung so, dass der Standardspeicherort von Dateien C:\ ist.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Ändern Sie die Einstellung der Anwendung so, dass der Standardspeicherort von Dateien C:\ ist.