Κωδικός ερώτησης: 1240 6/10
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Move the SALES worksheet of the a.xls file so that it is displayed first in the b.xls file already opened.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Microsoft Excel 365

 

 

 


Move the SALES worksheet of the a.xls file so that it is displayed first in the b.xls file already opened.