Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Datencodierung, die nicht autorisierten Zugriff auf die Daten verhindert Datencodierung, die eine Infizierung unseres Rechners verhindert
Datencodierung, die unbeabsichtigtes Löschen von Dateien verhindert Datencodierung, die Datenverlust verhindert
Κωδικός ερώτησης: 12516 8/38
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Was ist Verschlüsselung?

 

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11

 

 

 


Was ist Verschlüsselung?